Pappaperm og foreldrepenger – dette har du rett på

25 feb

DENNE ARTIKKELEN ER UTDATERT. LES OPPDATERT VERSJON HER.

 

Jeg har rimelig god oversikt over hva folk søker på for å finne bloggen min. Det er en del som har søkt etter ting som «Penger pappaperm», «Hva får jeg penger pappaperm» og «Pappa har ikke oversikt over vår økonomi». De som søker på dette blir nok skuffet, for jeg har skrevet lite om hva fedre har rett på i pappaperm når det gjelder økonomisk kompensasjon. Så for å hjelpe på dette, og få en stabil klikkvinner på denne pappabloggen, gir jeg dere her en enkel oversikt (om noe er feil, selv om jeg aldri tar feil, så si gjerne ifra, så vil det bli rettet opp):

100% eller 80%
Foreldrepenger beregnes ut fra inntekten til den personen som har permisjon. Du må da ha hatt inntekt seks av de siste ti månedene og stønaden beregnes ut fra dette. Men aller først må en velge om en vil ha 100 prosent lønn under permisjon eller 80 prosent lønn. Dette må mor og far bli enige om før mor søker om foreldrepenger. En kan nemlig ikke bytte underveis. Fordelen med 80% er at en får 57 uker med permisjon til sammen (gjelder om barnet er født etter 1. juli 2011). Til forskjell får en 47 uker om en velger 100 prosent lønn. Ulempen med å ha lengre permisjon er jo at en får mindre å rutte med økonomisk. Mitt beste tips er å vurdere muligheten for å få barnehage når permisjonen er slutt. Ikke minst så bør en jo vurdere om huslånet kan betjenes med 80 prosent lønn.

Denne prosentandelen påvirker i prinsippet ikke fars permisjon. Den er uansett på 12 uker, men om en har lenger permisjon samlet så kan det jo kanskje dryppe litt på far. Så lenge mor er sysselsatt med jobb eller studier, så kan far ta så mye permisjon en måtte ønske. Det er bare de seks første ukene som i prinsippet må tas av mor.

Om mor ikke har rett på foreldrepenger og har mottatt engangsstønad så faller fedrekvoten helt bort.

Hvor mye får jeg?
NAV dekker lønn opp til litt over 475.000, eller seks ganger grunnbeløpet. Det betyr at om du har en lønn under dette så tilsier det at NAV dekker hele din lønn. Lønn utover dette må dekkes frivillig av arbeidsgiver. Det er derimot ikke så enkelt. Om arbeidsgiver ikke ønsker å betale noe i din permisjonstid, eller om du er uten arbeid under permisjonen så er det NAV alene som utbetaler pengene. Du får da ikke utbetalt tilsvarende full lønn. NAV betaler på grunnlag av din inntekt, men de deler denne opp i 30, tilsvarende antall dager i en normalmåned, og betaler ut dagpenger, men ikke for helger og helligdager. Dette betyr at du får utbetalt noe mindre enn det du er vant med om ikke arbeidsplassen din dekker det resterende.

Si at du normalt f.eks. får 35.000 i netto i måneden. NAV sin beregning for februar blir da følgende:

35.000 / 30 = 1166 kroner i dagpenger. I februar er det 21 arbeidsdager i år. Du får da utbetalt 24.486 kroner før skatt fra NAV, noe som er litt mindre enn det du er vant med. Utbetalingen vil variere fra måned til måned basert på antall helger og helligdager, men du kan regne med å få noe mindre utbetalt enn normalt. Det beste er da å ha en arbeidsgiver som dekker resterende beløp.

Får jeg feriepenger?
NAV dekker kun feriepenger for de første 12 ukene av den samlede permisjonen. Den delen som gjerne tilfaller pappa dekkes da ikke. Men er du heldig så har du en arbeidsgiver som likevel betaler ut feriepenger, men det er ikke noe krav for arbeidsgiver.

Får jeg bonus?
NAV utbetaler ingen støtte for lønn i form av bonuser, jeg tviler også på at arbeidsgivere utbetaler bonuser til personer som er i permisjon om ikke bonusen er opptjent tidligere. Du får eventuelt spørre mammaen om hun har noen bonuser å by på. De kan fort være mye hyggeligere.

Hva om mor blir syk?
Om mor blir syk eller skadet og ikke kan ta seg av barnet så kan du som far gå ut i permisjon. Men du vil da automatisk bruke av fedrekvoten selv om du ikke nødvendigvis vil få tid alene med barnet og vil ha to personer som trenger din hjelp. Om du må ta av permisjonen som ikke inngår i fedrekvoten må mor få legeerklæring på at hun ikke kan jobbe eller ta seg av barnet på egenhånd.

Jeg kommer til å tjene fett neste år, men tjente skikkelig dårlig det siste året. Hva bør jeg gjøre?
Foreldrepengene beregnes fra det tidspunktet permisjonen starter, men du kan ta ut permisjonen når du vil inntil barnet fyller tre år. Om du da ser at størrelsen på foreldrepengene vil øke betraktelig om du venter litt så kan det lønne seg. Men du må da vurdere hvordan dette passer med barnet, barnehagestart og muligheter for at andre kan passe mens du jobber deg opp på karrierestigen.

Kan jeg ha inntekt sammen med foreldrepengene?
Ja det kan du, men du vil da få gradert uttak. Det vil si at foreldrepengene blir kuttet, trolig tilsvarende og litt til av det du tar ut i lønn.

Får jeg overtidsbetalt?
Nei, du får ikke betaling i form av kvelds og helgetillegg. Dette betyr at når mor kommer hjem fra jobb eller studier så er ditt ansvar over og du kan drikke øl.

Permisjonen er slutt og jeg har ikke jobb. Hva kan jeg få?
Om permisjonen er slutt og du ikke har jobb så kan du melde deg arbeidsledig, eller arbeidssøkende som det formelt heter. Om barnet ikke går i barnehage så får du også kontantstøtte. Men du kan ikke få arbeidsledighetstrygd fordi du aktivt velger å være hjemme med barn. Du må da delta på kurs og sysselsettingstiltak arrangert av NAV og da må noen andre passe barnet på de tidspunktene. Hvis ikke vil du kun få kontantstøtte. Det aller beste er å få barnet i barnehage og finne seg en jobb. Bedre for deg, bedre for barnet.

Du blir ikke rik av å ta pappaperm og det er heller ikke gratis å ha barn. Men de sier jo at en blir rik også av gledelige opplevelser om enn ikke i form av aksjer og obligasjoner. Bare husk at du må søke om fedrepenger. De kommer ikke automatisk selv om mor får foreldrepenger.

12 kommentar til “Pappaperm og foreldrepenger – dette har du rett på”

 1. Pusuglemor februar 27, 2012 kl. 15:54 #

  Et lite ekstra tips ang. 80/100% lønn (med forbehold om endringer etter at vi begynte permisjonen i mai ifjor.): Det lønner seg å ta 100% lønn uansett. Da får du mest penger totalt. (Tror det skyldes en tabbe i forbindelse med noen regelendringer, men det er ihvertfall slik, og NAV er helt åpen om det). Du har rett til å ta kjempemasse permisjon, men du får (om du velger 100%) altså bare «full lønn» de første 47 ukene. Etter det har du fortsatt permisjon, men du får ingen penger. Hvis du har litt økonomisk kontroll (eks. såpass at du klarer å sette opp noen autotrekk til sparekonto i nettbanken din) kan du altså spare 20% av lønnen din hver måned og da vil du ha nok penger igjen de siste 10 ukene til å klare deg minst like bra (litt bedre, siden totalbeløpet altså er litt større) som om du hadde valgt 80% dekning hos nav.

  Ellers takker jeg for informativ artikkel. Skjønte ikke helt det med arbeidsledighetstrygd, da.
  Du får vel arbeidsledighetstrygd dersom du reelt er arbeidssøkende og oppfyller de krav som stilles til alle arbeidsledige, eller er det et krav at du har barnehageplass? Arbeidssøking burde jo likestilles med å ha arbeid – og de færreste kan jo ta med barn på jobben, så det er jo ikke så rart om det kreves at barnet ikke er med på kurs ol. Men det burde jo holde med slike kriseløsninger som de som har født på feil tid må bruke når de ikke får barnehageplass med en gang (altså sende barnet rundt til venner og kjente ol.)?
  Får du arbeidsledighetstrygd dersom mor er hjemme med barn?

 2. superpapsen februar 27, 2012 kl. 20:31 #

  Hvorfor får en mer penger ved 100 prosent enn 80 prosent (totalt altså)? Har jeg blitt lurt da?!?!?! Forklar gjerne. For totalen skal jo matematisk bli den samme eller?

  Angående arbeidsledighetstrygd så er poenget at du har ikke rett på det om du er frivillig uten jobb for å være hjemme med barnet, f.eks. i påvente av barnehage. Du må være aktivt arbeidssøkende og da delta på alle kurs og arrangementer som NAV holder. Så poenget er at du kan ikke i prinsippet ta ut dette om du ikke har jobb fordi du heller vil henge hjemme sammen med ungen.

  • likevell juli 3, 2012 kl. 21:40 #

   jupp. La oss for enkelhets skyld si at du tjener 200 000 i året: 200 000 *1.0 (altså hundre prosent) /52 (antall uker i året) * 47 (antall uker med permisjon) = 180769.230769231
   200 000 *0.8 (her kommer det med 80 av lønna inn) /52 (antall uker i året) * 57 (antall uker med permisjon) = 175384.615384615

   som viser at totaen er ca 5000 mer. dette utgjør selvsagt mer om lønna er høyere. for de med inntekt ~400 000 blir 10 000…

   Grunnen er at på et tidspunk var det færre uker hvor dette gikk opp i opp. men med flere uker sluttet det å stemme. ikke alle får til å spare deler av lønnen, eller syns det er dritskummelt å ikke få inntekt i noen uker, så da er 80% regeen likegrei å bruke. for e som klarer er et fint å få det høyere beløpet.

 3. Ravn juli 12, 2012 kl. 06:08 #

  Altså; i eksempel hvor FAR ikke har inntekt overhodet (under utdanning) så er han uansett nødt til å ta ut fedrekvoten på 12 uker- noe som gjør at familien taper utrolig mye økonomisk sett?

  • Stian november 20, 2012 kl. 22:36 #

   Litt sent, men svaret på dette er nei – han må ikke ta ut fedrekvoten på 12 uker. Det er heller ikke noe tap, siden far ikke har noen inntekt. Men mor kan søke om å overta de 12 ukene siden far ikke har rett på foreldrepenger.

 4. Trond Anfinnsen oktober 14, 2013 kl. 08:13 #

  Hei
  Lurer på om du kan svare på følgende om pappaperm:
  Jeg tar ut 20 % gradert pappaperm, og jobber fire dager i uken. Det betyr at jeg har fri hver fredag helt til jeg har kommet opp i mine 12 uker. Spørsmålet mitt er om jeg har lov å jobbe overtid de dagene jeg er på jobb. I så fall, skal jeg da ha 40% overtidstillegg, hvilket jeg ville ha fått om overtidstimene var utover mine 100%?

  • superpapsen oktober 14, 2013 kl. 12:42 #

   Jeg er ikke ekspert, men jeg tror det du lurer på besvares her: https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/%C2%A7+14-16+Gradert+uttak+av+foreldrepenger.147865.cms

   «Mor har opptjent seg retten til foreldrepenger i en 100 prosent stilling. Hun mottar fulle foreldrepenger. Når det gjenstår 70 dager med fulle foreldrepenger, ønsker mor å begynne å arbeide deltid hos tidligere arbeidsgiver. Hun ønsker å arbeide deltid i 80 prosent. I tillegg vil hun ha fast overtid som utgjør 20 prosent. Det kan ikke gis graderte foreldrepenger i et slikt tilfelle. Dette anses som 100 prosent stilling. Hun bør gjøres oppmerksom på at hun kan søke om utsettelse. Hvis ikke mister hun dager.»

   Med andre ord, NAV tillater ikke arbeid over den avtalte prosenten, heller ikke det som er overtid. Mitt stalltips er å avtale med arbeidsgiver, om denne er med på notene, at eventuelle opptjente overtidstimer fryses for så å utbetales når du er ferdig med permisjonen. Men ikke si til NAV at jeg sa det.

 5. Ole februar 11, 2014 kl. 00:14 #

  Hei.

  Jeg har jobbet sammenhengende i 10 år og betalt skatt med glede, men kona mi jobber ikke og studerer på kveldstid (4t hver dag). Ifølge NAV har jeg ikke rett på permisjon på eget grunnlag . Jeg har ikke fått pappapermisjon for vårt tidligere barn og vil nok ikke få det nå heller. Vet du om jeg kan få permisjon i det hele tatt? Jeg har tross alt jobbet ræva av meg, og synes det er dypt tragisk at jeg ikke skal få tilbringe tid med mitt barn.

 6. L.Cecilie Wian februar 11, 2014 kl. 10:17 #

  Når far skal vær ei permisjon er det en grunnleggende krav til at mor må gjøre noe annet, med unntak av de dedikerte ukene. Sånn siden mange mødre hater å jobbe og hater å tjene penger og hater å ha kollegaer (sarkasme). Men uten at mor har tjent sin rett så har ikke du rett på fedreuker (!).

  Så om du eller mor liker det eller ei så må hun ha 100% studie, 100% jobb, eller være ute av stand til å ta seg av barnet. Om hun er i noen prosent mindre enn 100% får du bare ta av felleskvoten tilsvarende hun er i aktivitet. For eksempel hun er 50% i jobb, da kan du være 50% i permisjon. «noen» mødre tar derfor opp studie som de helt eller delvis stryker så det jomer etter.

  Når mor er i permisjon er det ingen slike krav. Fedre er altså ikke like allergisk mot å tjene penger, ha jobb, møte kollegaer. Så de jkan få være arbeidsløse å lete etter jobb selv om mor og baby er hjemme.

  Kveldskurs regnes ofte ikke som student nok. Så her kommer det ann på kurset. Introduksjonskurs er ok, ellers så regnes hun som 100% arbeidsledig. På tide å ringe nav sin telefon å høre med dem detaljene om det med kurs.

  Og jeg lurer på hvor mange fedre er i den situasjonen at de har rett på permisjon, men ikke rett på fedrekvote? Og hvorfor har de ikke bruk for fedrekvote om de er i permisjon? Vokser barnet fortere om bare far er i permisjon? Er det klar for barnehage på 40 uker da? Det er veldig pussig det der med fedre sine muligheter til permisjon.

  Stiller du 8. mars?

 7. HArsimranjit Singh sidhu desember 1, 2014 kl. 20:05 #

  Hei . Jeg jobber 100 prosent i Tønsberg kommune på et sykehjem . V venter å barn i mars. Kona har ikke noe Job og går på skolen . Hun går på introduction program i voksenopplæring Tønsberg . Jeg har snakket med NAV og har lov å ta far permisjon.. Men spørsmål er Hvor mye får jeg utbetalt hver måneder i min hele permisjon ? .jeg har fått minste utbetalt lønn 23 -25 tusen og høyeste utbeltalt lønn 25-30 tusen i måneder i året 2014…

  • Superpapsen desember 3, 2014 kl. 20:58 #

   Hei, om du er fast ansatt ved et offentlig (eller privat) sykehjem så tipper jeg de betaler deg full lønn mens du er i permisjon, så får de refundert pengene fra NAV. Men du må likevel søke om fedrekvote fra NAV. Om du er i engasjement og det går ut før permisjonen starter så har du krav på fedrekvote fra NAV basert på det du har tjent før du gikk ut i permisjon. Alt i alt vil du få utbetalt tilnærmet det du da har fått i lønn, kanskje et par tusen mindre i måneden etter at fridager og helger trekkes fra utbetalingen, men det er ikke snakk om mye. Men som sagt, jeg blir overrasket om ikke arbeidsplassen din gir deg full lønn i permisjonstiden.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: